Bledska 1, Zvezdara, Beograd

Zvezdarac

Cenovnik

Produženi boravak
all inclusive usluga

Boravak, ishrana, edukacija, škola sporta, radionice, profesionalna animacija

Jednosmenski boravak

23000rsd

Mesečno, po članu

Program za decu iz jednosmenskih škola

Dvosmenski boravak

26000rsd

Mesečno, po članu

Program za decu iz dvosmenskih škola

Produženi boravak
na raspustu

Boravak, ishrana, edukacija, škola sporta, radionice, profesionalna animacija

Boravak na jedan dan

2500rsd

Cena za jedan dan

Jednodnevni program

Boravak na dve nedelje

15000rsd

Cena za pola meseca

Dvonedeljni program

Edukativni centar

Dodatne aktivnosti koje se doplaćuju

Engleski jezik

3000rsd

Cena za jedan mesec

8 časova mesečno

Škola glume

3000rsd

Cena za jedan mesec

8 časova mesečno

Škola plesa

3000rsd

Cena za jedan mesec

8 časova mesečno

Break dance ples

3000rsd

Cena za jedan mesec

8 časova mesečno

Škola slikarstva

4000rsd

Cena za jedan mesec

4 dvočasa mesečno

Muzička škola Kamerton

65eur

Cena za jedan mesec

8 časova mesečno

Rođendaonica

Prostor, organizacija i vrhunska animacija

Trajanje 2.5h

18000rsd

Jedan termin

Zakup prostora i animatori